DOBRODOŠLI U APOTEKU GALENA LAB

Apoteka je osnovana 2000. godine kao porodičan posao bračnog para dipl. farmaceuta specijalista Nade i Sretena Cvetkovića. Sa manjim izmenama vizuelnog identiteta i naziva, apoteka na istoj lokaciji posluje do danas.

Apoteka Galena lab predstavlja koncept apoteke koja nastoji da svoj rad profiliše kroz pružanje visokostručnih zdravstvenih usluga. Zahvaljujući tehničkom i kadrovskom potencijalu u prilici smo da pacijentima ponudimo magistralno izrađene lekove. Na ovaj način možemo brzo da odgovorimo individualnim zahtevima korisnika posebno za one lekove koji nisu dostupni u odgovarajućoj dozi ili farmaceutskom obliku.

Posebno izdvajamo mogućnost nabavke neregistrovanih lekova (Pravilnik o dokumentaciji i načinu uvoza lekova koji nemaju dozvolu za lek) – sa liste „D“ lekova RFZOa (lekovi koji se refundiraju o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje) kao i neregistrovanih lekova koje pacijenti sami plaćaju. Izdavanje lekova i medicinskih pomagala o trošku Fonda vojnog i civilnog zdravstvenog osiguranja.

Naš stručni tim broji ukupno 7 dipl. farmaceuta, među kojima su: primarijus specijalista farmaceutske tehnologije, specijalista kontrole lekova, specijalista medicinske biohemije i akademski specijalista iz farmaceutske zdravstvene zaštite.

U skladu sa tezom da savremena apotekarska usluga gradi most poverenja sa pacijentima samo ako se agresivni tržišni marketing zameni konceptom pružanja specifičnih usluga kroz ekspertska znanja i tehničku izvrsnost, nastavljamo sa promocijom i negom zdravlja korisnika naših usluga.

Ovde možete preuzeti katalog proizvoda Galenske Laboratorije GALENALAB (Katalog proizvoda)