SISTEMSKI ERITEMSKI LUPUS

Sistemski lupus je hronična, inflamatorna autoimuna bolest koja može zahvatiti kožu, zglobove, bubrege, pluća, hematopoezno tkivo i nervni sistem. Češće se javlja kod žena, a starosna dob u kojoj najčešće obolevaju je između 15. i 40. godine života. Odnos obolelih žena prema muškarcima je 5:1, takođe bolest je češća kod pripadnika crne rase.

WILSONOVA (VILSONOVA) BOLEST

Wilsonova bolest je nasledni, autozomno recesivni poremećaj metabolizma bakra koji dovodi do patološkog nakupljanja bakra u u mnogim organima i tkivima. Bakar se apsorbuje iz hrane tokom procesa varenja i dospeva u jetru. Većina osoba konzumira više bakra nego što je potrebno i u tim slučajevima, ćelije jetre koriste onoliko bakra koliko je potrebno, a ostatak se izbaci putem žuči. Kod osoba s Wilsonovom bolesti, višak bakra se ne izlučuje već se nakuplja u jetri.

REUMATOIDNI ARTRITIS

Reumatoidni artritis (RA) je hronična upala zglobova, nepoznatog uzroka, promenjivog toka i trajanja. Tačan uzrok bolesti je nepoznat, ali puno različitih faktora, uključujući genetski faktor, mogu uticati na autoimunu reakciju. Bolest se javlja u 1% populacije, dva do tri puta češće kod žena nego kod muškaraca. Početak bolesti je obično između 25. i 50. godine života, ali se može pojaviti u bilo kojoj životnoj dobi. Češća je kod žena nego kod muškaraca. Ispoljava se bolom, otokom, ukočenošću i postepenim oštećenjem funkcije zglobova.