MAGISTRALNA IZRADA LEKOVA

Magistralni lek je lek izrađen u apoteci, po receptu lekara, na ime određenog pacijenta.

Magistralna izrada lekova podrazumeva izradu lekovitih pripravaka radi prilagođavanja terapije individualnim potrebama pacijenata.

Najčešća individualizacija terapije odnosi se na prilagođavanje doze i farmaceutskog oblika leka godinama, zdravstvenom stanju i potrebama pojedinačnog pacijenta.

Ovu specifičnu uslugu Zdravstvena ustanova apoteka Galena lab ostvaruje izradom preparata „ex tempore“. Ovi pripravci po pravilu ne sadrže boje, konzervanse i korigense mirisa i ukusa te su u nekim slučajevima pogodniji za upotrebu od industrijski generisanih proizvoda.

Kao polazne supstance u izradi koristimo najkvalitetnije sirovine- farmaceutskog stepena čistoće. Ovako izrađeni lekovi koriste se u lečenju akutnih i hroničnih bolesti, kao i u dijagnostičke svrhe.

Magistralni lekovi/preparati za primenu u dermatologiji, za negu i lečenje obolele kože

Magistralni lekovi/preparati za primenu u oftamologiji, za lečenje bolesti oka

Magistralni lekovi/preparati za primenu u ginekologiji

Magistralni lekovi/preparati za primenu u gastroenterologiji, za lečenje i tretman bolesti organa za varenje

Magistralni lekovi/preparati za primenu u pedijatriji

Magistralni lekovi/preparati za primenu u otorinolaringologiji (ORL)- uho, grlo i nos

Magistralni lekovi/preparati za primenu u stomatologiji

Magistralni lekovi/preparati za primenu u fizijatriji

Magistralni lekovi/preparati za primenu u radiologiji

Magistralni lekovi/preparati za primenu u tretmanu rana

Ovde možete preuzeti KATALOG aktivnih farmaceutskih supstanci za izradu magistralnih lekova i preparata koji se izrađuju u Zdravstvenoj ustanovi Apoteka Galena lab